Ние вярваме, че боклукът е собственост и грижа на този, който го създава. 
Боклукът, занесен далеч от дома ни – не изчезва а бива депониран на сметище.
Сметищата тровят земата, подпочвените води и въздуха ни. Време е да спрем, 
да спрем сега и да помислим за поколенията, които идват след нас 
– какво наследство им оставяме.

Ние предлагаме различни системи за компостиране, защото само и единствено 
чрез компостиране успешно можем да намалим боклука 
си с 50% без никаква вреда за Майката Земя и като рeзултат да получим 
компост: най – добрия почвен подобрител.

Компостирането е въплътената наша любов към Майката Земя. Тя не спира да ни 
дава и да ни храни, време е да и покажем нашето уважение и преклонение 
и да научим на това и децата си. 
Време е да се погрижим за собствения си ‚боклук‘ – днес и сега.

Нашето мото е :    „Не изхвълям на сметище, защото не искам!“

Знам, че българите обичат земята си. Живеем тук от 1 300 години …
България е моя Родина, земя на моя народ.
Искам я най- чиста и красива на тази Земя!

Искрено Ваша:   


Кралицата на компостирането

  От началото на нашата дейност на 01.04.2013

Данните на
Евростат

Пътна карта на ЕС
за България

Kg преработен органичен отпадък

Kg произведен компост

 
 
 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria