ОБРАТНО

 

 

 

 

На база данните от Евростат как се третира боклукът в България от 2011 година, Европейската Комисия е изготвила списък с препоръки, наречен „Пътна карта за България“ .

Този документ дава насоки как да се промени политиката по управление на отпадъците в България с оглед постигане намаляване с 50% на отпадъците до 2020 година.

За 2011 година, според Евростат България успешно е рециклирала и компостирала 6 % от отпадъците си, остава да създаде механизми и работещи системи за още 44%...

 

  

Пътната карта за България е достъпна тук

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria