ОБРАТНО


До 2020 г. България трябва да намали отпадъците си с 50% - това означава да се увеличи компостиране и рециклиране, процеси за третиране на отпадъци.
 

Данните на Евростат за 2011 г.

генерираните отпадъци 
                        депонираните отпадъци рециклирани отпадъци         компостирани отпдаъци


Данните на Евростат са достъпни тук

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria