Биоразградимите продукти се използват, за да се намали използването на пластмаси и полиетилени.

В последните години интензивно се разработват био-разградими полимери и продукти от тях , защото вече е доказано, че те потдържат  природната жизнеспособност.

 

Какво е био-разграждане?

Това е естественият процес на превръщане на органичните материали във вода, биомаса, въглероден диоксид или метан благодарение на интензивната работа на различни микроорганизми.

Този процес се състои от 2 етапа:

  • Първият етап се осъществява в среда на висока температура, определена влажност и присъствие на микроорганизми. При първия етап се намалява  полимерната верига на материала чрез прекъсване на въглеродните връзки в него.
  • Вторият етап започва, когато някои молекулярни вериги се превърнат в енергийни източници , съставени от микроорганизми.

Общото световно производство на био-разградими полимери и продукти от тях  за 2008 година се оценява на 600 хиляди тона.

Био – полимерите, базирани на царевично нишесте и полиестерна полилактонна киселина са равни на 85% от световната продукция на био-полимери.


Какво е компостиране?

Компостирането е естественият, природен процес , при който се извършва разграждане ( гниене) на органични материали и био-полимери, след който се образуват само вода, въглероден диоксид (СО2) и биомаса.

Резултатът от компостирането е материал,  наречен компост. Качественият компост трябва да бъде сертифициран от акредитирана лаборатория за липса на тежки метали, пластмаси, стъкло и керамика – тогава той може спокойно да бъде използван в земеделието и градинарството.

 

Био-разградимите полимери се приемат - годни за компостиране ако са сертифицирани според Европейския стандарт EN13432:

  • Степен на био- разграждане > 90% за период от 180 дни
  • Степен на разграждане на полимера >90% за период от 90 дни

 

Продукти, годни за компостиране

Това са торбички, чашки, чинии, сламки, вилици, лъжици, памперси и други, които са сертифицирани според стандарта EN13432.

Продуктите, получили този стандарт напълно ще се компостират ако попаднат в професионална система за компостиране при висока температура и подходяща влажност.

След тяхното разлагане  готовият компост няма да влоши своите качества.

Попаднали на сметище тези продукти ще бъдат поставени в неподходяща за компостиране среда  като ниска темпаратура или ниска влажност и могат дълго време да останат непроменени.


имат този знак

 
на тяхната опаковка

 
 
 Биоразградими памперси

 

 

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria