OBRNUTO

Tehnički podaci

Dimenzije
295x117cmx150cm (Dužina x Širina x Visina)

Napajanje
Trofazna struja, 16A

Potrošnja
900 kV godišnje

Prazna teži
850kg

Ventilacija komora
uz pomoć ugrađenog ventilatora

Kapacitet
50 kg dnevno
(Sa vlažnošću od 50%)

Mesto instalacije
Suvo i zaštićeno mesto

materijal
Uglavnom nerđajući čelik

1 - Otvor za punjenje
2 - Termokomora (70°C)
3 - Komora za sazrevanje komposta
4 - Otvor za gotovi kompost
5 - Skladište za strugotine
6 - Ventilacijska cev

 

Kako radi JK5100?

Organski otpad se stavlja u sektor za punjenje mašine (1), gde se seče na manje komade i meša se sa drvenim peletima. Kada je otvoren poklopac sektora za punjenje, JK 5100 automatski blokira funkciju sečenja. Peleti se čuvaju u skladištu za pelete (5) i automatski se dodaju u sektor (1).

Nakon toga JK 5100 prebacuje materijal iz sektor (1) u prvu komoru (2) – nazvana termokomora. Ovde temperatura raste do 70°C zahvaljujući prirodnom procesu kompostiranja. Na taj način uništavaju se svi patogeni – ovde visoka temperatura je garancija za kvalitet komposta. Materijal se meša i automatski ventiliše. Novi materijal ulazi u termokomoru (2) tokom 2 nedelje svaki dan (po 50 kg dnevno), nakon čega JK 5100 prebacuje sav materijal u komoru (3) nazvana komora za sazrevanje komposta.

U komori za sazrevanje (3) materijal se ponovo meša i ventiliše, odvojen od termokomore (2) gde nastavlja dolazak novog materijala za kompostiranje. Ovde temperatura dostiže samo do 40°C.

Nakon 4 nedelje, JK 5100 je proizvela kompost – on se vadi iz komore (3) kroz otvor (4). Gotovi kompost se može odmah koristiti za đubrenje biljaka, ali treba da se dobro izmeša sa zemljom, u srazmeri 1 deo komposta prema 3 dela zemlje.

Ukupan rad koji će JK 5100 završiti tokom 1 meseca je da primi 1500 kg organskog materijala i pretvoriti ga u 150 kg komposta. Ekonomična, tiha i efikasna mašina koja neće izazvati neprijatne mirise. Miris je pokazatelj nekontrolisanog i lošeg procesa kompostiranja - JK 5100 automatski dodaje potrebnu količinu peleta i sprečava neprijatne mirise.

Termokomora JK5100   Gotovi kompost proizveden od JK5100

www.compostingqueen.com is owned and operated by Composta EOOD - Sofia,  Bulgaria